Rabu, 25 Mei 2016

Stawianie balaski plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Stawianie ogrodzenia Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Ogrodzenie z Winylu na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji balustrady z plastiku na plot i furtę ze sztachetek wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, jak projektowane sztachety PCV na plot i furtkę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy planowane plot z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar